เมื่อวานได้เข้าเรียน intensive grammar coruse ของมหาวิทยาลัย ได้เจอกับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่เก่ง (เพราะเราชอบ)แต่เก่งจริงจบ Ph.D. ด้านภาษา มาจากเวียนนา ออสเตรีย

การสอนของอาจารย์ไม่เน้นการท่องจำ แต่ทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไป เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่น่สสนใจมาก

อาจารย์แนนำตัวว่าเป็นคนที่ชื่อเชย การสอนอาจจะไม่น่าสนใจ แต่ที่สำคัญการเรียนให้ประสบความสำเร็จหรือได้ผลดีนั้น ไม่ได้อยู่ที่ครูเก่งอย่างเดียวอยู่ที่นักศึกษาให้ความสำคัญและความสนใจด้วย ครูห้าสิบ นักศึกษาอีก ห้าสิบ

การสอนของอาจารย์เนื่องจากเป็นวันแรกเราเลยได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจากอาจารย์ในหลากลายมุมมมอง หลายวัฒนธรรม ซึ่งทำให้การเรียนดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและทให้อยากเรียน อยากติดตามต่อว่าจะเป็นอย่างไร

น่าสนใจมากวิธีการสอนแบบนี้