วันนี้ขอเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล ซึ่งประโยชน์ของฐานข้อมูลที่เด่น ๆ ก็คือ ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน, รักษาความถูกต้องของข้อมูล ,ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล ,สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้,มีความเป็นอิสระของข้อมูล,สามารถขยายงานได้ง่ายซึ่งข้าพเจ้าก็ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์เหล่านี้แล้วก็เลยได้นำฐานข้อมูลมาใช้กับหน่วยงานซึ่งก็ได้ผลจริง ๆ เพราะสะดวก และรวดเร็วกว่าระบบงานเก่าตั้งเยอะ หน่วยงานไหนยังไม่นำไปใช้ก็รีบนำไปใช้นะคะ