ชุมชนสาธิตม.วลัยลักษณ์

แนวคิดที่จะพัฒนาให้เป็นชุมชนคู่เคียงมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังพัฒนาได้ห่างไกลจากฝันที่ตั้งไว้ด้วยเหตุผลหลายประการ

เรื่องที่2 คือ งานพัฒนาชุมชนสาธิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วย

ที่ประชุมมี5คนคือ รองผอ.ศบว. หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจชุมชน ผม   คุณมานะ ช่วยชู และคุณเพ็ญนภา สวนทอง

เราคุยกันต่อเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้วที่มีรองอธิการบดีและคณบดีจากหลายสำนักร่วมกันให้ข้อคิดเห็นไว้

เรื่องเดิมคือ ชุมชนสาธิตม.วลัยลักษณ์ เป็นชุมชนที่เกิดจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัย จึงเกิดขึ้นคู่เคียงกับมหาวิทยาลัย และท่านอธิการบดีท่านแรกคือ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน(ตอนนี้ดำรงตำแหน่งรมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาให้เป็นชุมชนคู่เคียงมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังพัฒนาได้ห่างไกลจากฝันที่ตั้งไว้ด้วยเหตุผลหลายประการ

ข้อเสนอจากการประชุมคราวที่แล้วมี2ระยะคือ ระยะยาวควรจัดทำเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาหรือจัดการความรู้ชุมชนสาธิต ตามแนวทางการพัฒนาโดยใช้พื้นที่ชุมชนเป็นฐาน มีห้องประสานงานโครงการ คนทำงานและงบประมาณ อาจจะมีคณะกรรมการก็ได้ แต่ที่จำเป็นคือ ผู้จัดการโครงการ เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง ระยะสั้นคือ การพิจารณาโครงการที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนปีละ500,000บาทให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประชุมคราวนี้ไม่คืบหน้าเท่าไร

ผมสรุปทวนความจำของตัวเองว่า

เป้าหมายคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน

ภารกิจคือ
1)ถอดความรู้และการพัฒนาที่เคยทำมาตั้งแต่เริ่มตั้งชุมชน

2)จัดการความรู้ โดยนำความรู้ไปใช้งานผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ที่ยังขาดหายอยู่

3)เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลายสำนักวิชากำลังดำเนินการอยู่ แต่อาจจะยังขาดความเชื่อมโยง และความต่อเนื่อง

งบพัฒนาที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ ถูกใช้ไปเสมือนงบSML ซึ่งไม่น่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด

ผมเห็นว่าควรใช้กิจกรรมสัจจะลดรายจ่ายวันละ1บาทของดร.ครูชบ ยอดแก้วมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและสร้างทุนทางสังคม
รวมทั้งเป็นการจัดสวัสดิการมูลฐานให้กับคนในชุมชน
โดยการหนุนเสริมด้วยเงินกองทุนที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้
รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ซึ่งต้องอาศัยผู้จัดการโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชนสาธิต

หมายเลขบันทึก: 69700, เขียน: 27 Dec 2006 @ 14:25 (), แก้ไข: 27 Apr 2012 @ 09:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

พัช พอช
IP: xxx.19.97.226
เขียนเมื่อ 
    ถ้ามีคนสนใจจะสมัครผู้จัดการโครงการต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง       ขอแสดงความเห็นจากมุมมองของคนทำงานพัฒนาเหมือนๆกันการพัฒนาชุมชนสาธิตควรต้องมีองค์กรชุมชนมามีบทบาทหลักอย่างสำคัญ และใช้กระบวนการเรียนรู้ที่มีเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปอย่างการทำแผนชุมชน และพัฒนาแผนร่วมกับหน่วยงาน   ไม่แนใจว่าที่นี่ทำไปแล้วยัง และการชื่อว่ชุมชนสาธิต นี่น่าจะเป็นชุมชนตัวอย่างนะ