ตอนนี้มีงานทำแล้ว เป็นบริษัทเกี่ยวกับ IT Solution&Consult ยังเป็น

เด็กทดลองงาน แล้วงานที่บริษัทนี้เน้นมาก ก็จะเกี่ยวกับ Java

 จริงๆ อยากทำ Blog ก่อนจะมีงานทำแล้ว ก็ไม่ได้จริงจังจะทำซักที

ตอนนี้ว่างๆ แล้วก็ถือโอกาส ทำมันขึ้นซะเลย