การที่เครื่องคอมพิวเตอร์  โดนไวรัสเล่นงาน จริงๆแล้วเกิดจากความประมาทของผู้ใช้ ไม่ระมัดระวัง เปิดใช้ไฟล์งานหลากหลาย

ในระยะนี้มีไวรัสที่ติดจาก handy drive เป็นไฟล์ AutoRun  ขนาดลบไปแล้วยังเกิดได้เพราะเป็นscirpt ต้องใช้การจัดการแบบถอนรากถอนโคนถึงจะหาย  โดยจัดการมุมมองให้มองเห็นตัวไวรัสก่อน