ปีใหม่นี้ได้รับไดอารี่จากพี่หัวหน้าพยาบาล ภายในมีข้อมูลเกี่ยวกับปีบ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาล ในฐานะที่ผู้เขียนบล็อกเป็นพยาบาล เกิดวันพยาบาลแห่งชาติ (21 ตุลาคม) และใช้นามแฝงว่าดอกปีบ จึงขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับดอกปีบที่ได้จากไดอารี่เล่มนั้นกับการไปค้นคว้าเพิ่มเติมมาขยายให้ชาวบล็อกที่สนใจทราบก็แล้วกันนะคะ

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ : Millingtonia hortensis  Linn.f.

วงศ์ : BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ : Cork tree, Indian cork หรือเรียกอีกฃื่อหนึ่งว่า กาสะลอง ; 
                 กาดสะลอง (เหนือ) เต็กตองโพ่ (กะเหรี่ยง)   ปีบ
         ปีบ เป็นไม้ยีนต้นพบโดยทั่วไปแถบภูมิภาค ไทย พม่า มาเลเซีย อินเดีย และเกาะชวา
           สูงประมาณ 15-20 เมตร ลำต้นตรง เปลือกเป็นสีเทาเข้มแตกเป็นร่องลึก มีช่องอากาศ 
           รากเกิดเป็นหน่อ เจริญเป็นต้นใหม่ได้ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น
           ดอกเป็นดอกช่อกระจุกแยกแขนง ดอกย่อยประกอบด้วยกลีบเลี้ยง มีสีเขียว กลีบดอกมีสีขาว
           กลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม ประโยชน์คือ ใช้เป็นไม้ประดับ
           เปลือกไม้ใช้ทำจุกขวด เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องตกแต่งในบ้าน ดอกแห้งผสมยาสูบใช้มวนบุหรี่แก้โรคหืด
           รากใช้ผสมเข้ายาบำรุงปอด รักษาวัณโรค ขยายพันธุ์โดยการชำหน่อที่เจริญจากราก และการเพาะเมล็ด

ต้นปีบ : เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิต ซึ่งหมายถึงพยาบาล

ดอกปีบ : เป็นยาอายุวัฒนะ เปรียบเหมือนพยาบาล ผู้ให้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพแก่ปวงชน เป็นไม้ขึ้นเร็ว เกิดขึ้นได้ในป่าทุกชนิด สามารถสร้างเสริมธรรมชาติที่ชุบและดำรงชีวิตแก่มวลมนุษย์ตลอดกาล เช่นเดียวกับพยาบาล ที่จะเป็นบริการสุขภาพที่จำเป็นต่อสังคมตลอดไป