วันนี้ 26 ธ.ค. 49 คณะกรรมการมาประเมินรางวัลพระราชทานที่วิทยาลัยฯ ได้ทำนำเสนอ ของด้านที่ 5 ด้วย แต่ขอบอกน๊ะ.. ว่าใช้เวลาทำประมาณ 4 -5 ชั่วโมง แต่ดีน๊ะ.. ทุกคนต้องเตรียมตัวพร้อมเอกสารต้องเรียบร้อย . ทำงานกันหนักทุกคน และต้องขายเค้ก ทำเค้ก ปีใหม่ ด้วย . เห็นมั๊ยว่า ครู ที่นี้เก่ง น๊ะ...