เมื่อวานนี้เป็นนัดแรกที่แรกที่เราคุยกัน...อย่างไม่เป็นทางการในการจะนำ Gotoknow น้อยลงใน ม.อ.  เรานัดกันอย่างไม่เป็นทางการคุณไมโตเขียนไว้ที่นี่  บ้างแล้ว คำถามสำคัญที่เกิดในวงคุยน้อยๆ ของเราคือ
ทำไมต้องเปิดวงใน...ในเมื่อมี วง gotoknow.org อยู่แล้ว...คำถามนี้ได้ตอบชัดเจนไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อ ม.อ.ตัดสินใจนำมาลงเป็นวงใน คือเราอยาก เราอยากให้เป็น platfrom ที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร 
โดยยุทธวิธีแรก...ทำอย่างใรให้เนียนงานงานประจำที่ทำทุกวันเข้ามาได้ก่อน โดยเรากำหนด กลุ่มงานนำร่อง 3 กลุ่ม ที่จะนำงานประจำมาสื่อสารใน platfrom นี้ได้ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ...คงไม่พ้นผู้นำในระยะเริ่มต้น หวังให้เป็น Model ที่ประสบความสำเร็จก่อน
งานที่เราสนใจคือ งานประกันคุณภาพที่มี ผช.นวลจิรา ภัทรรังรอง   เป็นแกนหลัก  งาน HRM  ซึ่งมี ท่านรองฯพิชิต เรืองแสงวัฒนา เป็นผู้นำหลักและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ที่มีท่านรองฯ วรัญ ตันชัยสวัสดิ์เป็นผู้นำหลักและยังเป็นงานหลักที่เราจะนำมาใช้เพื่อการสื่อสารในองค์กร
คู่ขนานกันไปเรายังใช้ "ชุมชนนักปฏิบัติ" ของเราที่มีอยู่ในการช่วยใช้ช่วยเขียนงานที่ทำ ช่วยกันเล่าเรื่องของชุมชน

ความหวังในระยะแรกให้ใช้กันจนเนียนในงานก่อน  แล้วจึงค่อยตบแต่งให้เข้าตามวัตถุประสงค์ที่เราหวัง....ทั้งนี้เรา "กำหนด tag ร่วม" เป็นคู่มือติด tag กลายๆ  ทดสอบระบบ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 50  1เดือน จึงหมายมั่นว่าจะเปิดตัว  ซึ่งจะมีการเชิญนักเขียนรับเชิญมาเป็นสีสรรให้เราทั้งนี้ต้องมีการขายความคิด...ชวนเล่า..ชวนคุยกันตลอดเวลา....(แบบว่าต้องทำงานทั้งเชิงลับและเชิงรุก)เราใช้บริการนักศึกษาฝึกงานในด้านกราฟฟิก....คงได้พบกันอีกในการเล่าในจังหวะถัด...ถัดไปค่ะ