ครู...เป็นผู้ให้

ครู...เป็นผู้เสริมสร้าง

ครู..เป็นผู้เติมต่อ

ให้...ประสบการณ์   เสริม...ประสบการณ์ 

เติม...ประสบการณ์

ไม่ให้นักเรียนรักครู..จะให้นักเรียนไปรักใคร  ฉันใด

ไม่ให้ครูรักเด็กที่เป็นนักเรียน  ...จะให้ครูไปรักใคร  ฉันนั้น

 

ภาพนี้เป็นภาพในวันกิจกรรมคริสต์มาส 

ประจำปีการศึกษา2549

ครูอ้อยรักเด็ก