จากที่มีผู้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2550 เนื่องด้วยดิฉันเกรงว่าอาจจะเรียนเชิญไปไม่ครบถ้วนทุกท่าน จึงได้ทำการ Scan File เอกสารให้เป็น PDF File โดยหากท่านใดสนใจสามารถ Donwload ข้อมูลและ Print เพื่อเสนอแก่ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการขออนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรของเราได้ โดยท่านสามารถ Donwload เอกสาร PDF File ดังกล่าวได้ที่

http://home.kku.ac.th/somrutai/public%20relations%20training/

ขอบคุณค่ะ