คืนชีวิตใหม่สร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังสุรีรัตน์ โบจรัส
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในการดำรงชีวิตให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้มีทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น

วิธีการศึกษา
1. ฝึกทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน 6 ทักษะมีขั้นตอนการฝึกดังนี้
1) ประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
2) ฝึกทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามทักษะที่บกพร่อง
3) ประเมินระดับความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันซ้ำทุกๆ 1 เดือน

2.วิธีการฝึกทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน มีวิธีฝึกดังนี้
1) ก่อนจัดกิจกรรมประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทุกคนทุกครั้ง
2) จัดกิจกรรมตามทักษะที่บกพร่องให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้ป่วยและให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยร่วมมือในการฝึกทักษะ
3) เริ่มจากกิจกรรมง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ฝึกทีละขั้นตอน
4) ก่อนฝึกทักษะแนะนำขั้นตอนกิจกรรมปฏิบัติลำดับก่อนหลังอย่างชัดเจน
5) ถ้าผู้ป่วยไม่เข้าใจ ให้ฝึกอธิบายและสาธิตซ้ำตรวจสอบความเข้าใจโดยเปิดโอกาสให้ซักถาม
6) มอบหมายงานให้รับผิดชอบตามความสามารถ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
7) กิจกรรมที่ฝึกต้องมีความถี่ ซึ่งแตกต่างกันตามระดับความสามารถ จึงจะเห็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
8) เลือกใช้สื่อที่หลากหลาย
9) ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้ไปฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะเพื่อให้ผู้ป่วยเรียนรู้ได้เร็วขึ้น  
10) ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้นำทักษะที่ได้จากกลุ่มไปใช้ในสถานการณ์จริงที่ซับซ้อนขึ้น
11) ประเมินผลงานทุกสัปดาห์ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ผลการศึกษา
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 9  คน ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังสามารถเลื่อนระดับเป็นระดับสูงขึ้น 6 คน และไม่สามารถเลื่อนระดับได้ 3 คน แต่ละคนมีค่าคะแนนความสามารถเพิ่มทุกคน และผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพในทักษะที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ เช่น ทักษะการงานอาชีพ และทักษะการใช้ชีวิตในชุมชน 5 คน  (จำหน่ายศูนย์ฝึกอาชีพขุขันธ์ 2 คน และย้ายไปศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหนองบัว 3 คน)

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 69340, เขียน: 25 Dec 2006 @ 22:42 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 20:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)