ภาวะแทรกซ้อนหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลลำพูนศรีสุดา มาศิริ , อัญชลี คงอ้าย – โรงพยาบาลลำพูน
ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ , ชไมพร ทวิชศรี – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะของภาวะแทรกซ้อนภายหลังการได้รับยาระงับความรู้สึก

ผลการศึกษา
- ผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก 1500 ราย เป็นชายและหญิงใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 9 ถึง 59 ปี ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ได้รับการตรวจเยี่ยมในห้องผ่าตัดร้อยละ 88.4 เป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวร้อยละ 59.8  โรคประจำตัวที่พบมากที่สุดคือ ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 8.7) ยาระงับความรู้สึกที่ได้รับส่วนใหญ่เป็น balance general anesthesia (ร้อยละ 55.1) ระยะเวลาให้ยาระงับความรู้สึกอยู่ในช่วง 30-60 นาที  (ร้อยละ 52.1) ภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดหลังได้รับยาระงับความรู้สึก คือ หนาวสั่น หลังผ่าตัด (ร้อยละ 16.1) เกิดในห้องพักฟื้นมากที่สุด ร้อยละ 71.7 ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง มี 12 ราย เสียชีวิต 10 ราย แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า เกิดจากการได้รับยาระงับความรู้สึกหรือไม่

สรุป – ภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญผู้ให้บริการทางวิสัญญีจำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับสาเหตุการเฝ้าระวังการรักษา ตลอดจนการป้องกัน เพื่อให้ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกน้อยที่สุด และเกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการทางวิสัญญีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป
จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 69338, เขียน: 25 Dec 2006 @ 22:41 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 08:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)