การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์แอมเฟตามีน และอนุพันธ์ของแอมเฟตามีนในปัสสาวะพร้อมกันโดยวิธีแก๊สโครมาโทรกราฟฟี ตัวตรวจวัดชนิด ไนโตรเจน-ฟอสฟอรัสศิริพร ทองประกายแสง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์

ปัจจุบันยาเสพติดที่มีการใช้และระบาดในประเทศไทยมีหลายชนิดโดยเฉพาะยาเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน และอนุพันธ์ของแอมเฟตามีน ทำให้การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ ซึ่งปัจจุบันใช้วิธีทินเลเยอร์โครมาโทรกราฟฟี (TLC) มีปัญหาเกิดการแยกไม่ชัดเจน ทำให้ต้องทำการวิเคราะห์ซ้ำ ใช้เวลาและกระบวนการในการวิเคราะห์ที่มากและนานขึ้น  การศึกษานี้เป็นการพัฒนาวิธีแก๊สโครมาโทกราฟฟี ดดยอาศัยตัวตรวจวัดชนิดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส (GC-NPD) และเตรียมตัวอย่างโดยสกัดด้วยตัวทำละลายในสภาวะด่าง และหาสภาวะที่เหมาะสมในการแยกสารแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน เอ็มดีเอ็มเอ เอ็มดีเอ และเอ็มดีอี ผลการศึกษาได้สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ดังนี้ คอลัมภ์สำหรับแยกสาร ใช้ชนิด HP-5 (5%-Phenyl-methylpolysiloxane) 0.25 mm.id. x 30m x 0.25 um film thickness ใช้แก๊สฮีเลียมด้วยอัตราเร็วเท่ากับ 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที โปรแกรมอุณหภูมิสำหรับแยกสาร คือ อุณหภูมิเริ่มต้น 120 องศาเซลเซียส  รอจนกระทั่ง 4 นาที แล้วเพิ่มอุณหภูมิเป็น 200 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราเพิ่ม 20 องศาเซลเซียส  ต่อนาทีคงไว้ 6 นาที และอุณหภูมิของหัวฉีดและตัวตรวจวัดชนิดไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส เป็น  220 องศาเซลเซียส และ 280 องศาเซลเซียส ตามลำดับ  ปริมาตรที่ฉีด เท่ากับ 1 ไมโครลิตร

วิธีที่พัฒนาขึ้นมาขั้นตอนที่ง่าย รวดเร็วและสามารถตรวจวัดสารแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตรมีน เอ็มดีเอ็มเอ เอ็มดีเอ และ เอ็มดีอีได้ในคราวเดียวกัน ที่ระดับความเข้มข้นในปัสสาวะได้ต่ำถึง 90, 140, 120,120 และ 150 นาโนกรัมต่อมิลลิเมตรตามลำดับ จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นวิธีในการตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันยาบ้าและยาอีในปัสสาวะในห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 69337, เขียน: 25 Dec 2006 @ 22:40 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 23:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)