“ ...อาชีพของท่านคือทหาร มีปณิธานคือชัยชนะ ความจริงที่แน่คือในศึกสงคราม ไม่มีอะไรนอกจากชัยชนะ ทันทีที่ชาติพ่ายแพ้ ชาติจะถูกทำลาย โดยการเมืองที่เกิดคอร์รัปชั่น โดยอาชญากรรมที่แพร่หลาย โดยศีลธรรมจรรยาที่เสื่อมลง โดยภาษีที่ถูกขูดรีดหนัก ปัญหาใหญ่แห่งชาติเหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่ของท่าน สำหรับอาชีพของท่านที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม หรือแก้ปัญหาด้วยทหาร ป้ายบอกทางของท่านปักแน่นอยู่เหนือสิบเท่าของกระโจมไฟในเวลากลางคืนว่า หน้าที่ เกียรติ ชาติ...”

ทหาร(รบพิเศษ)อาชีพ หรืออาชีพทหาร(รบพิเศษ) ? 

         
ศูนย์สงครามพิเศษ และกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ได้พบเห็นทั้งความเป็นทหาร(รบพิเศษ)อาชีพ และอาชีพทหาร(รบพิเศษ) ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการส่งไปราชการสนามที่มีเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ หรือมี พ.ส.ร.มักจะมีกำลังพลกระเหี้ยนกระหือต้องการไปจำนวนมาก บางหน่วยจึงต้องใช้การทดสอบความรู้ และทดสอบร่างกายเพื่อคัดเลือก ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการยุติธรรมที่สุด แต่ก็มีกำลังพลหลายนายที่คัดเลือกไม่ผ่าน เนื่องจากไม่มีขีดความสามารถเพียงพอพยายามวิ่งเต้นให้ผู้มีอำนาจสูงกว่ามาบีบให้ส่งไป ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่ไม่รู้จึงตกเป็นเครื่องมือของกำลังพลประเภทนี้ แต่พอให้ไปราชการสนามที่มีเบี้ยเลี้ยงปกติ อยู่ในท้องที่ทุรกันดาร หรือเสี่ยงอันตราย เกี่ยงไม่ยอมไป อ้างติดภารกิจครอบครัวบ้าง สุขภาพไม่ค่อยดีบ้าง พยายามหลีกเลี่ยง เห็นได้ชัดเจนจากการส่งกำลังพลไปราชการสนามที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือไปเป็นหน่วยโครงให้กับกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร บางหน่วยไม่มีคนสมัครใจไป ต้องใช้วิธีการจับฉลาก กำลังพลหลายนายยามอยู่ในที่ตั้งปกติร่ำสุราเป็นอาจิณจนติดงอมแงม ทำให้ร่างกายทรุดโทรม บางนายไม่รู้จักการออกกำลังกาย ทดสอบร่างกายทีไรก็ใช้ใบแพทย์ตลอด กลายเป็นรบพิเศษพุงโรไม่สง่างามสมกับเครื่องแบบทหารพลร่ม กำลังพลบางคนถึงแม้ว่าจะเป็นคนมีความรู้ความสามารถ แต่ชอบพูดจาโอ้อวดความสามารถ ยกตนข่มคนอื่น ไปที่ไหนวงแตกที่นั่น โดยเฉพาะเวลาร่ำสุรากับต่างหน่วยมักจะเกิดการทะเลาะวิวาทเนื่องจากความหมั่นไส้ นี่เป็นเพียงหลายตัวอย่างของกำลังพลที่พบเห็น จริงๆ แล้วในหน่วยรบพิเศษยังมีอีกหลายประเภท ที่ผู้เขียนอยากเรียกว่า พวกอาชีพทหาร(รบพิเศษ)