วันนี้มีการถ่ายทำต่อเนื่องจากครั้งก่อนของสาขาวิทยาศาสตร์ระดับประถม  สำหรับการทดลองการใช้แผนการสอนของทาง สสวท.  ที่ได้ออกแบบมา  ที่โรงเรียนดาราคาม  โดยสอนเด็กห้อง ป.2/2  และ 
ป.6/2

     จากนั้นก็กลับมาถ่ายซ่อมการบันทึกเทปรายการของสาขาคณิตศาสตร์  ระดับประถม  โดยผมได้ทำหน้าที่ควบคุมเสียงครับ