ประโยชน์ของถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง


ผมสรุปประโยชน์หรือตัวอย่างการนำถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง ไปใช้ในด้านต่าง ๆ ของชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นต้นตำหรับและยังเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบัน .... ผมเคยไปอยู่ญี่ปุ่นปีครึ่ง  คนที่นั่นดื่มชาแทนน้ำ จึงทึกทักเอาว่า น่าจะเป็นที่เขากินชาเป็นค่านิยม ดินแดนที่คนอายุยืนที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง .... พอมาศึกษาเรื่องถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง ก็เริ่มเห็นว่านอกจากชาแล้ว น่าจะเป็นถ่านไม้ไผ่ที่เขานำมาใช้กัน

๑) ควบคุมความชื้น ....  ถ่านจะดูดความชื้นถ้าความชื้นนอกถ่านมากกว่าในถ่าน และจะคายความชื้นถ้านอกถ่านแห้งกว่าในถ่าน ... เนื่องจาก โมเลกุลของน้ำจะแพร่ผ่านเข้าออกในรูพรุนของถ่านได้ เพราะขนาดโมเลกุลของน้ำ 0.1 นาโนเมตร มีขนาดเล็กกว่า รูพรุนของถ่านคุณภาพสูง 1-2 นาโนเมตร .... แต่ถ้าน้ำที่มีโมเลกกุลใหญ่เนื่องจากไปเกาะกับโมเลกุลของสิ่งปนปื้อน ถ่านจะดักจับธาตุปนเปื้อนนั้น แล้วคืนน้ำออกมาได้

๒) ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงใช้กรองน้ำ ... ถ่านไม้ไผ่จะมีพื้นที่ผิวสัมผัสมากกว่าไม้ชนิดอื่น ๆ 3-5 เท่า ไม้ทั่วไปไปจะมีผิวสัมผัสอยู่ประมาณ 50 - 100 ตร.ม.ต่อกรัม ในขณะที่ถ่านมีผิวสัมผัส 300 - 700 ตร.ม.ต่อกรัม หรือเมื่อถูกกระตุ้น (activated) จะมีผิวสัมผัสสูงกว่า 1,400 ตร.ม.ต่อกรัม (กว้าง 70 เมตรยาว 20 เมตร น่าจะ 3-4 สนามเทนนิส) .... ดังนั้น ถ่านไม้ไผ่จึงมีพื้นที่ในการดูดซับดักเก็บสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำ  เช่น ดูดซับคลอรรีนในน้ำ โลหะหนักต่าง ๆ  ... ถ่านไม้ไผ่ที่เผาด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 900 องศา ไม่จำเป็นต้องนำไปกระตุ้น ก็สามารถเป็นถ่านกรองน้ำได้ .... และการกระตุ้นทางเคมีมีข้อเสียที่ต้องล้างสารเคมีออก จึงไม่เหมาะสำหรับถ่านกรองน้ำ ....  ย้ำว่า ต้องเป็นถ่านที่เผาสูงกว่า 800 องศา เพราะถ่านจะอาดจากสารระเหยและน้ำมันดิน

๓) ถ่านแช่น้ำด่างดื่ม  ....  ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง (ต้องเผามากกว่า 900 องศา จึงจะเหมาะต่อการนำไปแช่น้ำดื่ม) เมื่อนำไปแช่น้ำ ธาตุต่าง ๆ ที่ออกจากถ่าน จะทำให้น้ำกลายเป็นด่าง มีค่า pH ในช่วง  8.5 - 10.0  ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและปริมาณถ่าน   ถ้าใช้ถ่านฯ ๑ ขีด (๑๐๐ กรัม) แช่น้ำ ๑ ลิตร เวลาไม่ถึง ๑ นาที ค่า pH ของน้ำจะสูงขึ้น 1.5 " น้ำดื่มราคาถูกที่ขายทั่วไป จะมีค่า pH 6.8-7.2  แล้วแต่ยี่ห้อ เมื่อแช่ถ่านไม้ไผ่ ๑๐๐ กรัม จะทำให้ได้น้ำด่างประมาณ 8.3-8.7 .... ท่านใดที่มีปัญหากรดในกระเพาะก็นำไปทดลองใช้เถิด .

๔) ใช้ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงแช่น้ำดื่มธรรมดาให้กลายเเป็นน้ำแร่  ....  ไผ่เป็นราชาแห่งหญ้า มีใบมาก มีความหนาแน่นของใบมาก มีระบบรากที่ทรงพลังมาก หากอาหารเก่งมา  อาหารพืช ๑๗ ชนิด มีในไผ่ ... ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม กัมมะถัน เหล็ก แมกกานีส สังกะสี โบรอน โมลิบดินัม ทองแดง คลอรีน นิเกล ออกซิเจน ไฮโดรเจน และ คาร์บอน ... การเผาถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง จะย่อยสลายและไล่ธาตุต่าง ๆ ออกไป แต่การวิจัยบอกว่า ในถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง ยังเหลือ แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม เหล็ก ฯลฯ ธาตุเหล่านี้ เมื่อจะออกมาจากถ่านฯ ที่นำไปใช่ไว้ในน้ำ

๕) ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง ซึ่งเผาตั้งแต่  800 - 1200 องศาเซลเซียส จะปล่อยคลื่นฟาอินฟราเรด (Far Infrared, FIR) ซึ่งเป็นผลดีต่อกระบบการไหลเวียนเลือดของมนุษย์ .....  เพื่ออธิบายให้ผู้อ่านเปิดใจไปศึกษาต่อ (ให้ยอมรับเลยคงยาก) ขอยกความรู้ฟิสิกสื ๒ ข้อมาอ้าง  ๑ คือ กฎของการอนุรักษ์พลังงาน ที่บอกว่า พลังงานจะไม่สูญหาย และไม่เกิดใหม่ เพียงแต่เปลี่ยนรูปไปตามปัจจัย  ข้อ ๒ คือ วัตถุที่มีสีดำ ก็เพราะวัตถุดูดกลืนแสงทั้งหมดเข้าไป ไม่สะท้อนแสงสีใดออกมาเข้าตาเราเลย ....  จากความรู้ ๒ ข้อนี้ ถ่านคือวัตถุสีดำ แสดงว่า ถ่านดูดกลืนแสง ดูดกลืนพลังงานเข้าไปในตนเอง  จากกฎอนุรักษ์พลังงาน พลังงานเหล่านั้นจะต้องหนีออกมาจากถ่าน ไม่มีทางที่พลังงานเหล่านั้นจะหายไป .... นักวิจัยพบว่า สิ่งที่ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงปลดปล่อยออกมา เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น 4-14 ไมโครเมตร  ตาคนมองไม่เห็น เราเรียกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านนี้ว่า  รังสีฟาอินฟราเรด หรือ FIR  นั่นเอง ... ใครไม่เชื่อลองสืบสาวต่อจากเอกสารนี้ครับ https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/576283 .... ส่วนเรื่องดีต่อร่างกายมนุษย์หรือไม่ มีเขียนไว้ทั่วไป และมีผลิตภัณฑ์ออกมามากมาย .... เขาท้าให้ลองเอาไม้ไผ่ไปไว้ในห้อง แล้วลองตรวจอุณหภูมิร่างกายของเราดู เมื่อกับไม่มีไม้ไผ่ 

๖) ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง  จะดูดกลื่นแม่ไฟเหล็กไฟฟ้าได้  มีการทดลองง่าย ๆ  โดยใช้ เครื่องตรวจสัญญาณวิทยุและไมโครเวฟจากมือถือและทีวี   พบว่า ถ้าเอาถ่านไปขวางหัววัดไว้  คลื่นความเข้มของคลื่นนั้นจะหายไปเกือบหมด....  คลื่นวิทยุก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า .... ดังนั้น ถ้าจะบอกว่า ถ่านดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ก็ไม่ผิด .... ส่วนคลื่นในย่านอื่นๆ   พบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เมื่อไหร่ จะมาบอกให้ฟังครับ 

๗) ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง  จะดูดซับสารพิษที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ  สารพิษพวกนี้จะอยู่ในรูปประจุบวก  เรียกกันทั่วไปว่า "อนุมูลอิสระ"  มีงานวิจัย (เกลียดคำนี้จัง) บอกว่า  เครื่องมืออิเล็คทรอกนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า จะปลดปล่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมารอบ ๆ  คลื่นพลังงานเหล่านั้นจะไปทำอัตรกิริยากับสิ่งที่อยู่ในอากาศ ทำให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้น มีเหลายชื่อ เช่น  ฟอมัลดีไฮ เบนซีน โทลูอีน....ฯลฯ  และถ่านไผ่คุณภาพสูง จะสามารถดูดกลืนสารเหล่านนี้ได้  

๘) ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ .... ข้อนี้คงไม่ต้องอธิบายนะครับ ... ความจริงถ่านทุกชนิดมีรูพรุน ถ่านทุกชนิดจึงดูดกลิ่นได้  ขึนอยู่กับว่า สารอโรม่าที่ให้กลิ่นเหล่านั้น มีโมเลกุลใหญ่แค่ไหน  ถ้าเป็นสารโมเลกุลเล็ก ก็ต้องใช้ถ่านที่มีรูพรุนขนาดเล็ก ดังเช่น อนุมูลอิสระที่กล่าวไปในข้อ ๗ ... แต่ถ้าเป็นกลิ่นที่มีอนุมูลขนาดใหญ่ ก็ต้องใช้รูพรุนขนาดใหญ่  เช่น แอมโมเนีย  ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงไม่ถนัด สู้ถ่านเผาที่ ๕๐๐ องศาไม่ได้ .... ดังนัน ถ่านดูดกลิ่นในห้องน้ำ ควรใช้ถ่านอุณหภูมิต่ำด้วย ... ถ่านดูดกลิ่นในห้องทำงานที่มีคอมฯ ต้องใช้ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง.... ข้อดีของการนำถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงมาเป็นถ่านดูดกลิ่นอย่างหนึ่งคือ มันไม่เปื้อนครับ .....

ขอจบเท่านี้ครับ สำหรับประโยชน์ของถ่านไมไผ่คุณภาพสูง ....  ผมศึกษาถ่านไมไ้ผ่ พบเรื่องเหล่านี้ ผมตัดสินใจไปปลูกไผ่เลยครับ....  เพราะ อ.กิตติ ผู้ทำให้ผมเริ่มเผาถ่านเป็น (บ้าง)  ท่านบอกว่า  "กระบวนการเผาถ่านเริ่มที่การปลูกต้นไม้"

หมายเลขบันทึก: 692553เขียนเมื่อ 22 กันยายน 2021 20:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 กันยายน 2021 20:32 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี