"หลากหลายเรื่องราวที่เล่าขาน........สู่ตำนาน " คนไทย" ที่ย้ายถิ่น

เป็นเรื่องจริงที่ได้พานพบประสบเจอ

นี่ก็ลูก.......นี่ก็หลาน....ขึ้นโดยสารกลับ

ทั้งค่ารถ..ค่าเบี้ยหวัด....สารพันปัญหา

ทั้งเหล้ายา ปลาปิ้ง ฉิ่งฉาบ กลอง

บ้างก็สนุกสนานสำราญใจ

เพื่อให้คลายทุกข์ร้อนพักผ่อนกาย

บ้างก็ทุกข์ สูญเสียสิ่งที่รัก....ประจักษ์จิต

ฝากชีวิต ฝากความหวัง ฝากความจริง

สู่ชีวิต"จริง" ของสังคมไทย ในกาลนี้ "