" ดิถีปีใหม่สดใสยิ่ง....สู่ความจริงของคน " พลัดถิ่นไทยไ

จากความแร้นแค้นจากแดนเกิด

เพื่อชูเชิดวงศ์ตระกูลอันสดใส

ประกาศก้องว่าให้เรา" สู้ต่อไป"

เพื่อหลักชัยหลักกายอันมั่นคง

หากอิ่มท้องจงเหลียวมองนะน้องพี่

ว่ายังมีคนที่เฝ้ารอ....ก่อผสาน

ถิ่นของเรายังคอยต้อนรับกลับทำงาน

เพื่องานบ้านงานเมืองรุ่งเรืองเอย......