วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คน

ความสามารถ ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำ 15 ข้อเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ จงใช้มันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น

1. เบนความสนใจออกจากตัวเอง
คน ที่สนใจอยู่แต่ตัวเอง เวลาติดต่อกับคนอื่นยากที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ยาวนาน แต่ถ้าคุณเริ่มให้ความสนใจผู้อื่น โอกาสของสายสัมพันธ์อันดีจะเกิดเพิ่มอีกมาก

2. แคร์เขาให้มาก
ความ ชำนาญ ความสามารถ ความรู้ทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถประทับใจคนได้มากไปกว่าความเอื้ออาทรที่ บริสุทธิ์จากใจจริง ถ้าคุณต้องการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี ก่อนอื่นให้ความเอื้ออาทรต่อคนที่คุณติดต่อเขาเสียก่อน

3. รู้จักเขาให้มาก
ไม่ มีอะไรที่จะให้ผลทางบวกต่อผู้อื่นได้มากกว่าการรู้และจดจำเรื่องราวของ เขา การรู้จักเขาให้มากเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณแคร์เขา และช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ได้ยาวนาน

4. อย่าประเมินคุณค่าของผู้อื่นต่ำไป
คน จำนวนมากปรารถนาจะสร้างอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ แต่เขาเข้าใจผิดว่าอิทธิพลให้ผลอย่างไร เราสามารถสร้างผลกระทบต่อผู้คนได้อย่างมากมาย ด้วยการพบคนทีละคนและเรามากจะพลาดโอกาสอันสำคัญๆ ที่จะสร้างอิทธิพลต่อผู้คนเมื่อเราไม่เอาใจใส่หรือมองข้ามคนที่เราติดต่อ อยู่ทุๆวัน
จงพบคนแต่ละคนด้วยการคาดการณ์ในทางบวก และหวังว่าการกระทำทุกอย่างจะให้ผลในทางบวก ปฏิบัติต่อทุกคนในฐานะบุคคลสำคัญ แล้วคุณจะไม่ประเมินใครต่ำไป

5. อย่าเอาเปรียบผู้อื่น
การ พิชิตความสำเร็จปเนกระบวนการที่ต้องใช้เวลาทั้งยังเป็นกระบวนการที่ต้อง มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย เมื่อไรก็ตามที่คนเราเอาเปรียบคนอื่นก็เท่ากับเขาทำร้ายโอกาสของเขาเองใน อนาคต เขาจะทำให้โอกาสที่จะมาถึงเขาลดลง และจะทำให้จำนวนคนที่พร้อมจะช่วยเขาลดลงด้วย

6. จงขอคำแนะนำหรือความกรุณาเป็นพิเศษ
วิธี ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งอาจจะทำให้ คุณนึกไม่ถึง คือ การขอคำแนะนำหรือขอความกรุณา คนเราชอบที่จะแสดงความสามารถและเป็นสุขที่ได้ช่วยให้คนอื่นในฐานะที่ตนมี พลังหรืออำนาจหน้าที่

7. มีอะไรติดไม้ติดมือเสมอไป
ความ สัมพันธ์ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้รับจากันและกัน เสมอ ถ้าคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีพยายามมีอะไรดีๆไปฝากเพื่อนคุณทุก ครั้งที่พบกัน
ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะมีคนรู้จักหรือเพื่อนร่วมงานที่คุณพยายามจะพบกันเป็นครั้งคราว แม้ว่าการพบปะนั้นจะเป็นเพียงการพูดคุยส่วนตัวก็ตาม แตการพบนั้นสามารถให้ประโยน์อย่างมากถ้าคุณเตรียมตัวโดยการนำบางสิ่งบาง อย่างไปฝากเขา สิ่งนั้นอาจจะเป็นความคิด โอกาสทางธุรกิจ สิ่งที่ช่วยการพัฒนาบุคคล กำลังใจ ฯลฯ หรืออะไรก็ได้ ความปรารถนาของคุณคือ ช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายของเขา

8. จงเอาใจใส่ความรู้สึกของผู้อื่น
คน คือสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์ แม้เราจะต้องมีเหตุมีผล แต่ก็ไม่สมควรมองข้ามความจริงข้อนี้ ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนคุณต้องเอาใจ ใส่อารมณ์ของเขา “คุณสามารถประสบความสำเร็จในการติดต่อกับคนได้มากขึ้นถ้าคุณขอความรู้สึก แทนที่จะขอเหตุผลจากเขา”

9. จงเตรียมพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้อื่น

10. เป็นผู้ฟังที่ดี

11. พูดในเรื่องที่ผู้อื่นสนใจ

12. ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขาสำคัญ

13. จงเป็นคนคงเส้นคงวาและน่าเชื่อถือ

14. หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง

15. จงเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คน
การ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นนั้น สรุปลงได้ที่สิ่งหนึ่งคือคุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คน ถ้าคุณสามารถเข้าใจคนได้อย่างถ่องแท้ รู้ว่าเขากลัวอะไร หวังอะไร ฝันถึงอะไร คุณจะสามารถสร้างสายสัมพันธ์ได้ เทื่อคุณพูดคุยกับเขา จงฟังเข้าไปในความฝันในใจของเขา เมื่อคุณสังเกตเขา จงศึกษาให้รู้ว่าเขาคิดอย่างไร แน่นอนการอ่านหนังสือและฟังเทปทำให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับเขาเหล่านั้น คุณต้องพัฒนาวิถีชีวิตไม่ใช่คิดแต่จะเรียนอย่างเดียว

กิจกรรมเพื่อความสำเร็จ

1. แต่ละสัปดาห์เลือกใครสักคนที่คุณจะทำความรู้จักเขาให้มากขึ้น อาจจะเป็นคนที่ทำงานร่วมกับคุณ คบหาสมาคมกันอยู่ หรือไปวัดด้วยกัน หาเวลาคุยกับเขา กระตุ้นให้เขาคุยเรื่องของเขาให้คุณฟัง แล้วพยายามทุกวิถีทางที่จะจดจำเรื่องราวของเขาภายหลังเมื่อพบเขาอีก ถามจากใจจริงของคุณถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขา

2. หาเวลาสักช่วงหนึ่งเพื่อทบทวนดูว่าตัวเองกำลังก้าวหน้าไปด้วยการเอาเปรียบ คนอื่นหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นจงไปพบคนๆนั้น แล้วพยายามปรับปรุงสัมพันธภาพใหม่ด้วยการขออภัย ขอคืนดี เปลี่ยนปฎิกิริยาของคุณไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมทั้งตั้งใจที่จะไม่ทำผิดอีก

3. เลือกใครสักคนที่คุณอยากรู้จักหรืออยากร่วมทำธุรกิจด้วย พยายามเริ่มต้นความสัมพันธ์โดยกลยุทธ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
ก. ขอคำแนะนำจากเขา
ข. ขอความกรุณาให้เขาทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ค. ศึกษาว่าเขาสนใจอะไร แล้วหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เขาสนใจนั้น จากนั้นไปพบเขาครั้งแรกเพื่อพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องเดียว

4. เมื่อคุณวางแผนจะพบเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานคราวต่อไปจงวางแผนเพื่อ “นำบางสิ่งบางอย่างติดไปด้วย” อาจจะซื้อหนังสือหรือเทปที่คุณรู้ว่าเขาชอบ วางแผนที่จะแนะนำธุรกิจดีๆ หรือแนะนำบุคคลที่คุณรู้จักแก่เขา จงเป็นคนริเริ่มสร้างสรรค์

5. จงเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คนโดยทำสมุด “บันทึกบุคคล” ขึ้นมาเล่มหนึ่ง ก่อนนอนทุกวันพยายามบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษที่คุณ เกี่ยวข้องด้วยในวันนั้น หรือเกี่ยวกับผู้คนโดยทั่วไปจากประสบการณ์ของคุณ นอกจากนั้นบันทึกข้อความที่สนใจเกี่ยวกับคน ซึ่งคุณได้ยินหรือได้อ่านมาเมื่อสิ้นเดือน แต่ละเดือนทบทวนบันทึกเหล่านั้น พิจารณาดูรูปแบบจากข้อสังเกตของคุณแล้วสรุปความจริงเกี่ยวกับคนจากข้อ สังเกตนั้น หลังจากนั้นแยกเก็บคำคมต่างๆไว้เพื่อใช้ในโอกาสต่อไป ทบทวนมึดบันทึกอีกครั้งเมื่อสิ้นปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#ระหว่างทาง

หมายเลขบันทึก: 69181, เขียน: 24 Dec 2006 @ 23:55 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 07:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เดชา สว่างวงศ์
IP: xxx.53.231.146
เขียนเมื่อ 

ดีมาก ๆ ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณบอน คิดถึงเสมอ

เขียนเมื่อ 

แหม เข้ามาหาอ่านของเก่าๆอีกแล้วนะครับ :)

ศิริพงษ์
IP: xxx.25.228.29
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ดีมากๆครับ ขอบคุณครับ

อัฐ
IP: xxx.68.145.74
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับ บทความนะครับคุณบอน@kalasin

ผมจะพยายามศึกษาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และขออนุญาติส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ที่คุณบอนมอบให้ไปยังคนอื่นๆ ต่อไป ขอบคุณครับ