การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาความสัมพันธ์ คุณภาพน้ำประปากับการเกิดโรคอุจจาระร่วง ในพื้นที่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

วิชิต พุ่มจันทร์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

ผลการศึกษา
– กรณีที่ 1 ไม่ ได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาเกี่ยวข้อง พบว่า มาตรฐานน้ำดื่มได้แก่ มาตรฐานด้านกายภาพ มาตรฐานด้านเคมี และมาตรฐานด้านชีววิทยา มีความสัมพันธืกับการเกิดโรคอุจจาระร่วง อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

- กรณีที่ 2 ได้ประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาเกี่ยวข้องพบว่าระดับคุณภาพน้ำดื่ม พื้นที่เสี่ยงโคลิฟอร์มและพื้นที่เสี่ยงฟิคัลโคลิฟอร็มมีความสัมพันธ์กับ คุณภาพน้ำประปา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 3 ปัจจัย

- หน่วยงานสุขภาพควรเร่งประชา สัมพันธ์ให้ประชาชาเข้าใจและทราบถึงผลการศึกษา สาเหตุของโรคอุจจาระร่วง ส่วนหนึ่งมาจากน้ำประปาที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วง

- เสนอให้ผู้ดูแลระบบประปาในพื้นที่ อ.ดอนมดแดง ที่ยังไม่ได้มาตรฐานด้านต่างๆ ไปปรับปรังระบบประปาให้ได้มาตรฐาน

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาอยู่เป็นประจำ ปีละ 3 ครั้ง

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#gis#สารสนเทศภูมิศาสตร์#ผลงานทางวิชาการ#คุณภาพน้ำประปา#โรคอุจจาระร่วง

หมายเลขบันทึก: 69179, เขียน: 24 Dec 2006 @ 23:53 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 14:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)