วันที่19-12-47ดิฉันถือโอกาสมาคุยกันถึงการทำงานของชมรมจริยธรรม     สมาชิกเสนอดังนี้ค่ะ

1  ขวัญ อยากให้จัดกิจกรรมที่โดนใจจะได้มีคนร่วมมากขึ้น

2  ธนู บอกว่าดีแล้วแต่คนไม่ใส่ใจธรรมะ   ตัวธนู พยายามให้น้องๆรู้จักอริยสัตย์ 4โดยคุยกันบ่อยๆ

3  อิ๋ว อยากให้มีกิจกรรมที่แฝงมีการสอน   การทำบุญปกติเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าสนใจ

4  อ้อม แจ้งว่าที่พุทธมณฑลมีโครงการทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ให้สถาบันช่วยเป็นธุระให้เพื่อจูงใจเช่นไม่ต้องลา

4  ดร สิริพรเสนอให้มีการเขียนข้อเตือนใจดีๆติดตามboard   เช่นเก่งแต่ไม่ดีก็ไม่เอา   มาสนับสนุนนะคะ

5  ไก่ ดนัยเสนอให้นำคำสอนพระมาติดบอร์ดเพื่อเตือนใจ

6   มีคนเสนอให้มีคนที่ทำหน้าที่ดูแลทางด้านจิตใจเช่นคุณเปี่ยมสุข   ทำให้คนทุกข์น้อยลง   และมีที่ปรึกษาและระบายทุกข์โดยหาอาสาสมัคร

7    มอม จันทราอยากให้ตึกเวียนกันเป็นเจ้าภาพเพื่อมีส่วนร่วมดูแลน้องๆ

8   สุนันทา ไม่อย่ากบังคับและเล่าถึงเมื่อช่วยให้พระเรืองศักดิ์พบธรรมะด้วยการติดต่อ    พาไปวัดจนกระทั่งรู้จักและบวชปฏิบัติธรรม

9   ปิ่งแจ้งว่าเราทำกิจกรรมหลายอย่างแล้วทั้งทำบุญเดือนเกิด ห้องสมุดธรรมะ   ธรรมะบรรยาย   แจกน้ำเต้าหู้ผู้ป่วย   ฝากขอบคุณเล็กที่ธุรการที่เสียสละช่วยโดยไม่มีค่าตอบแทนค่ะ

10  แดงประธานคนก่อนเสนอให้ชมรมช่วยคนมีทุกข์โดยมีการสนธนาธรรม   ให้มีเสียงตามสาย  มีการไปไหว้พระ9วัดกับน้องๆในตึกและเล่าถึงการไปกับชมรมพุทธรรม ที่มีการไปชมสถานที่สำคัญได้ทั้งบุญและความรู้

11 ดิฉันอยากให้เจ้าหน้าที่ประมาณ40คนที่เข้าใจธรรมะทั้งการปฏิบัติถูกต้อง    รักษาศีลห้า  รู้พิธีการต่างๆพอประมาณ

เราสรุปว่าอาจจะจัดหลักสูตร    มีการสอนสมาธิ  เดินจงกรม    มีคนมาสอนโดยกำหนดเนื้อหาและแจกประกาศเพื่อเป็นแรงจูงใจค่ะ

เราคงมาวางแผนใหม่ให้จัดกิจกรรมน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม    ที่ใหนจัดกิจกรรมดีๆก็เล่าใหฟังบ้างค่ะ