มอง...นอกตัว  ห่างออกไป  ทำไมเล่า
โลก... แท้จริง  อยู่ที่เรา  เคยรู้ไหม
แง่... มุมนี้  มีอยู่  ดูด้านใน
ดี... กว่าไป  จับจ้อง  มองนอกตน

 จัก... เรียนรู้  ความจริง  สิ่งซ่อนเร้น
มี... สงบ  มีเยือกเย็น  มีเหตุผล
ความ... รู้จริง  หาได้  ในใจตน
สุข... เปี่ยมล้น  ฉลาดรู้  คอยดูใจ ๚

       ขอให้พบความสุข จากการ มองโลกแง่ดี  กันยิ่งๆขึ้นไปครับ.