สวัดีครับ.......เป็นครั้งแรกที่ผมออกโลกกว้าง

แนะนำตัวเลยแล้วกัน  กระผมเป็นประธานชมรมนาฏศิลปและดนตรีพื้นเมือง  สังกัดกองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หรือที่รู้จักกันในนาม(วงโปงลาง)      

  ชมรมนาฏศิลปและดนตรีพื้น  เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มนิสิตที่มีใจรักในศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงนิสิตโควต้าส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาลัย  เพื่อร่วมกับสืบสานศิลปวัฒนธรรมของอีสานไม่ให้จางหายไปจากโลกนี้   แต่ก็เป็นที่ชื่นใจเพราะมีนิสิตและบุคคลภายนอกให้ความสนใจดีพอควร......ทุกๆเย็นหลังจากว่างเว้นจากเวลาเรียนและเวลาส่วนตัวสมาชิกก็จะมาร่วมกันฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมตลอดเวลา  ซึ่งถือได้ว่าบุคคลเหล่านี้มีใจรักจริงเพราะจำเป็นต้องเสียสละเวลาอันเป็นส่วนตัวมาทำกิจกรรม  หลังจากฝึกซ้อมเสร็จก็จะมีการพูดคุยถึงการซ้อมว่ามีข้อบกพร่องเช่นไร  รวมถึงปัญหาส่วนตัวด้วน

  กิจกรรมจะเป็นอย่างนี้ไปเลื่อยๆหากยังมีบุคคลเหล่านี้และประเภทนี้อยู่

ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย