2021-05-04 ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – anywhere

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision A

2021-05-04

ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – anywhere

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง anywhere =EN-ee-hwair’

Collins COBUILD English Usage

anywhere

1. 'anywhere' and 'anyplace'

Anywhere means in any place, or in any part of a particular place.

It is better to have it in the kitchen than anywhere else.

They are the oldest rock paintings anywhere in North America.

Some speakers of American English say anyplace instead of 'anywhere'.

We're afraid to go anyplace alone.

Airports were more closely watched than anyplace else.

2. used in questions and negatives

Anywhere is very commonly used in questions and negative statements.

Is there a phone anywhere?

I decided not to go anywhere on holiday.

For more information, see somewhere

Dictionary of Problem Words in English

Anywheres

Anywheresis an expression characteristic of uneducated speakers.

So are nowheres and somewhere.

Omitthe final ‘s’ in each word:

say anywhere, nowhere, somewhere.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)