๘๘๓. ผู้นำ


ผู้นำ

การเป็นผู้นำในยุคปัจจุบัน ต้องมีความรู้เรื่องระบบ (System) เป็นอย่างดี และมีความสามารถนำไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติในการเป็นผู้นำที่มี "หลักการบริหารงานที่ดี" 

รูปแบบของผู้นำที่ดี ที่พึงปรารถนาควรประกอบไปด้วย

๑. รู้งาน รู้คน รู้สังคม รู้อนาคต

๒. มีคุณธรรมและจริยธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๓. มีภาวะผู้นำ และการตัดสินใจที่เด็ดขาด

๔. มีเป้าหมายที่ชัดเจน

๕. มีความซื่อสัตย์

๖. สนับสนุนคนที่เก่ง และสร้างคนเพื่อทดแทน (สอนงาน)

๗. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หรือเพื่อนร่วมงาน

๘. มีบุคลิกภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน

๙. ต้องเป็นผู้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

๑๐. มีความเป็นกลางทางการเมือง

๑๑. เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

ซึ่งการเป็นผู้นำ ตาม I AM READY จะเทียบได้ดังนี้

การทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี  I = Integrity

ขยัน ตั้งใจ ทำงานในเชิงรุก A = Active

มีศีลธรรม คุณธรรม  M = Moral

รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม R = Relevant

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ E = Efficient

รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม A = Accountability

มีใจเป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส D = Democracy

มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน Y = Yield

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามหลักการ หรือทฤษฎี...แต่ในความเป็นจริงล่ะ!!! ใช่หรือไม่? สำหรับคำว่า "ผู้นำ" การเป็นผู้นำที่ดีจะทำให้ประเทศชาติ สังคม มีความเจริญ และพัฒนาในในทิศทางที่ดีขึ้น...แล้วคุณล่ะ??? เป็นผู้นำที่ดีแล้วหรือยัง?...มันไม่ยากหรอก หากตั้งใจที่จะทำให้เกิดผลต่อสังคมอย่างจริงจัง...อย่ามีสิ่งใดเคลือบแฝงก็แล้วกัน...ผู้เขียนมิมีเจตนาอื่นใดแอบแฝง เพียงแต่ต้องการเห็นประเทศชาติพัฒนาขึ้นมากกว่านี้...ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามหลักการ แต่ในทางปฏิบัติ...สามารถทำได้กันมาก น้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นผู้นำในองค์กรไหน ๆ ในโลกนี้

**********************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หมายเลขบันทึก: 690391เขียนเมื่อ 3 พฤษภาคม 2021 16:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤษภาคม 2021 11:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี