2021-04-07 ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – admission & admittance

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision A

2021-04-07

ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – admission & admittance

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง admission = ‘ad-MISH-uhn’

ออกเสียง admittance = ‘ad-MIT-ns’

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree

Admission = access:

      Admission is on the side of the building.;

          = entrance fee:

          For the price of admission, you get to see two shows;

          = confession of guilt:

          His admission of the crime got him a lighter sentence.

Not to be confused with:

admittance = the act of entering; the permission to enter:

          Only members are allowed admittance.

Dictionary of Problem Words in English

admission & admittance

Admissionmeans “allowing to enter” or “permitted entrance

and applies to acceptance that carries certain rights and privileges.

Admittancemeans “physical entry” without reference to rights or membership privileges.

“He sought admi ssion to the party.”

“Admittance is by invitation only.”

“It was easy to secure admission to the public library, but she soon found several doors marked ‘Admittance to staff members only.’”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)