2021-04-07 ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – ad-lib

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision A

2021-04-07

ศัพท์ น่าสับสน ชุด – A – ad-lib

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง ad-lib = ‘ad-LIB’ or “AD-lib’

Dictionary of Problem Words in English

ad-lib

This verb, meaning “to improvise,” “to deliver spontaneously,”

is derived from Latin ad libitum, meaning “at pleasure.”

It can correctly be used to mean “freely” but is often overused.

Ad-libis a trite expression

when used to mean adding words

or gestureshastily improvised, or concocted,

that are not in the script or are not intended

to be expressed by word or action.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)