บทเรียนจากแผ่นหนี้พกพา

บริษัทแผ่นหนี้พกพา(บัตรเครดิต)เจ้าหนึ่งส่งแผ่นซีดีเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดมาให้ผมเป็นปีที่สอง ภายในซองมีบัตรลดราคาโรงแรมและบริการหลายอย่างให้ไปใช้ในวันครบรอบวันเกิดด้วย

ของขวัญวันเกิดที่ผู้เขียนชื่นชอบมากที่สุดเท่าที่จำได้ในชีวิตคือ มีคนใจดีท่านหนี่งในหน่วยงานอุตส่าห์ไปบริจาคเลือด แล้วมาบอกข่าวให้อนุโมทนาเป็นของขวัญวันเกิด การบอกบุญให้อนุโมทนาเป็น sum-sum game หรือเป็นการกระทำที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ได้บุญได้ความสุขทั้งผู้ให้(ปัตติทาน) และผู้รับ(อนุโมทนาทาน)

ปีนี้ผู้เขียนเลยได้ข้อคิดดีๆ จากบริษัทแผ่นหนี้พกพาว่า ในท่ามกลางสังคมที่แออัดนั้น...คนเราก็เหงาได้เหมือนกัน สมัยนี้เขาถึงเน้นให้ทำอะไรที่เป็นกลุ่มหรือชุมชน เช่น ให้สมาชิกชุมชนบล็อก (blog) ในอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หรือการทำประโยชน์สาธารณะ (public interest) มักจะช่วยให้คนในสังคมใหญ่มีความสุข และสัมผัสคุณค่าแห่งความดีงามได้ทั้งจากภายใน(รู้สึกดีกับตัวเอง) และจากภายนอก(คนอื่นชื่นชมหรือยอมรับ)

          ผู้เขียนได้ข้อคิดนี้ จึงเสนอให้ห้องโทรศัพท์ในหน่วยงาน ซึ่งทำหน้าที่เปิดรายการเสียงตามสายไปค้นหารายการวันเกิดของคนในหน่วยงานทั้งหมด แล้วทยอยเปิดเพลงอวยพรปีใหม่...พร้อมกับคำประกาศความปรารถนาดีอีกเล็กน้อย

          ส่วนเว็บไซต์โรงพยาบาลนั้น...จะเสนอให้มีการอวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเป็นชุมชนแห่งความปรารถนาดีกันให้มากขึ้น(หลังจากปรารถนาร้ายกันมานาน)

เรื่องฐานข้อมูลวันเกิดนั้น...หัวหน้างานเวชระเบียนบอกว่า ค้นได้สบายมาก เพราะเจ้าหน้าที่เกือบทุกคนมีบันทึกวันเกิดเก็บไว้ก่อนตรวจสุขภาพ หรือตรวจโรค การมีหัวหน้างานเวชระเบียนดีๆ ในหน่วยงานช่วยให้งานนี้มีโอกาสสำเร็จมากขึ้น

          สตีเวน โคเวย์คนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเพิ่มอุปนิสัยแห่งประสิทธิผลเขาว่า คนเรามีพัฒนาการเป็น 3 ขั้น

(๑). ขั้นแรกเป็นเด็กพึ่งพิงคนอื่น (dependent) เช่น เป็นลูกหลาน เป็นน้อง เป็นลูกน้อง ฯลฯ

(๒). ต่อมาให้คนอื่นพึ่งพิง เช่น เป็นพ่อแม่ เป็นปู่ย่าตายาย เป็นลุงป้าน้าอา เป็นพี่ ฯลฯ

(๓). การพัฒนาคนให้ยิ่งไปกว่านั้นควรเติบโตไปเป็นการพึ่งพิง หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นชุมชนแห่งความปรารถนาดี (interdependent)

ถ้าวันนี้เป็นวันเกิดของท่านผู้อ่านก็ขอส่งความปรารถนาดีมาพร้อมกับบทความนี้ ถ้าไม่ใช่วันเกิดของท่านผู้อ่านก็ขอส่งความปรารถนาดีย้อนหลังหรือล่วงหน้า ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ และไม่ใช้เจ้าแผ่นหนี้พกพา(บัตรเครดิต)จนเกินประมาณครับ...

แหล่งข้อมูล :
q       ขอขอบคุณ > ชุดแผ่นอวยพรวันเกิด (happy birthday). BBL credit card. 2005.

q       นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘