"พระชาติที่พระพุทธเจ้าเป็นพระสุวรรณสาม พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเมตตาบารมีขั้นสูงสุด คือ ทรงรักและอยู่ร่วมกับสัตว์ป่านานาชนิดได้อย่างมีความสุขนอกจากนั้นยังแผ่ความรักไปถึงผู้ที่ฆ่าพระองค์ด้วย"

นั่นแสดงให้เห็นว่าคนที่มีเมตตา คือ คนที่มีความรักและปรารถนาดีทั้งแก่คนที่เป็นมิตรและศัตรู การมีเมตตาที่ถูกต้องคือ เริ่มต้นจากรักตัวเองแล้วขยายความรักนั้นไปถึงบุคคลอื่น เริ่มจากคนใกล้ชิดที่สุดไปจนถึงคนที่ไกลตัวแล้วสุดท้ายความรักตัวแบบเห็นแก่ตัวก็จะหายไป

คติจากทศบารมี พระเจ้าสิบชาติ

เก็บมาเล่านำมาฝากคะ