จากบันทึก ถึงเวลาของทีมงาน Editor ของ GotoKnow หรือยัง ดิฉันขออนุญาตอธิบายบทบาทและคุณสมบัติของทีม Editor เพิ่มเติมค่ะ

ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ได้เขียนในบันทึกในบล็อก KMI Thailand ของท่าน ในบันทึก KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 223. ความรู้ที่ขาดหายไป  ไว้ว่า

"เคล็ดลับของการจัดการความรู้ก็คือ เราไม่เน้นที่ตัวความรู้เป็นหลัก เราเน้นที่ตัวคน และความสัมพันธ์ระหว่างคน เหตุที่เน้นเช่นนั้น ก็เพราะเราเน้นจัดการความรู้ส่วนที่อยู่ในตัวคนเป็นเป้าสำคัญที่สุด"

ดังนั้น การมีทีม Editor ไม่ได้มีไว้เพื่อบังคับ ให้ผู้ใช้เขียนแต่ประสบการณ์ความรู้จากการทำงานค่ะ แต่มีไว้เพื่อ กระตุ้น ให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากการทำงานหรือสิ่งที่รักที่ชอบที่ถนัดค่ะ"

และเพื่อเป็นการคอยติดตามให้ กำลังใจ และ แนะนำ นักเขียนหน้าใหม่ๆ ด้วยค่ะ

แต่ในขณะเดียวกันทีม Editor ก็ต้องทำตัวเป็น "ตำรวจจับผู้ร้าย" ด้วยค่ะ เพราะยิ่งชุมชนยิ่งโตขึ้น ดิฉันคนเดียวจะตาม ล้างบันทึก ไฟล์ คำถาม ข้อคิดเห็น ที่ไม่สมควร ไม่ทันค่ะ โดยในที่สุดแล้ว เราจะต้องเพิ่มปุ่มแจ้งลบบันทึกค่ะ แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องค่ะ และก็ไม่ใช่ว่าเมื่อมีคนแจ้งให้ลบ ก็จะลบกันสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะค่ะ

ดังนั้น คนที่จะมาเป็นทีม Editor ทั้งสามเว็บไซต์ (GotoKnow.org, Learners.in.th, RootTube.org) ต้องมีทักษะดังต่อไปนี้ พอประมาณค่ะ เช่น

  • ต้องมีทักษะในการ compromise ประนีประนอม
  • เป็นคนช่างคิดช่างเขียน มีเหตุมีผล
  • เขียนอยู่เป็นประจำ และพยายามที่จะเขียนเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมในการงานหรือสิ่งที่ตนถนัด
  • ติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อ การจัดการความรู้ อยู่ตลอด
  • และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้าใจการใช้ระบบ KnowledgeVolution ในฐานะผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ