<เล่าสู่กันฟัง> ผลผลิตกลุ่มสนใจการเล้ี้ยงปลาดุกและการปลูกผักปลอดสารพิษหัวนาโมเดล

      นางณัฐนิธิ  อักษรวิทย์  ครู กศน.ต.โนนข่า เยี่ยมชมแปลงผักและบ่อเลี้ยงปลาดุก  สมาชิกศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล ม. 2 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น  แม่ค้ามารอรับซื้อทุกวันจากแปลงผักของสมาชิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน e - learningareemedeeความเห็น (0)