บะ พ่อใหญ่ดา มหาวิทยาลัย

เม็กดำ 1
ความรู้เพียงพอที่จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในท้องถิ่น

บะ  พ่อใหญ่ดา  มหาวิทยาลัย

   22 ธันวาคม  2549  พวกเราชาวเม็กดำได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้ร่วมคณะเดินทางจำนวน 50 ท่าน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่เม็กดำ  ด้วยบรรยายกาศของญาติมิตร จังหวะและโอกาสที่ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์โรงเรียนบ้านเม็กดำ มีการเรียนรู้ร่วมกันของครู นักเรียน ชุมชน(กลุ่มช้างน้าว) วันนี้จึงมีกิจกรรมหลายอย่าง อาทิเช่น

                  มัคคุเทศก์น้อย  ซึ่งผู้มาเยือนจะแปลกใจที่มาถึงถิ่นแล้วไม่มีครู ผู้บริหาร กรรมการโรงเรียน  มาต้อนรับ 

                  การเรียนรู้แบบ 123 (ฉบับเม็กดำ ) น่าสนใจว่า ครู 3 คน จัดการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน 3 ชั้น ( ป.1  ป. 2  ป.3) อย่างไร

                 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ฉบับเม็กดำ) เมื่อครูหนึ่งรู้ชื่อวิทยาศาสตร์ ครูอีกคนหนึ่งรู้ว่าคุณค่าของสิ่งนั้นคืออะไร

                 นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิชาที่เราเปิดสอนในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ วิชาการเพาะมะขามป้อม   วิชาการเพาะสมอไทย  วิชากล้วยใหญ่  วิชาลำพังชู  วิชาปฏิทินป่า ฯลฯ

                 ด้วยแนวคิดบนฐานของการเคารพความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน โรงเรียนบ้านเม็กดำร่วมกับชุมชนและพันธมิตรทางวิชาการ ได้ร่วมกันออกแบบการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผลของคนกับคนและคนกับสิ่งรอบตัว

                 eco zone ได้รับการอธิบายจากนักวิชาการว่าเป็นพื้นที่โล่งตามป่า ซึ่งจะมีพื้นที่มากบ้างน้อยบ้างตามสภาพภูมิศาสตร์ เป็นการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีประโยชน์ในระบบนิเวศมากมาย

                บะ  ได้รับการอธิบายจากพ่อใหญ่ดา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเม็กดำว่า เป็นรอยต่อของพื้นที่ป่ากับพื้นที่นา เป็นที่อยู่อย่างชุกชุมของเห็ด ผักติ้ว  และของกินได้อีกหลายชนิด  สำคัญมากอีกประการหนึ่งคือจะเข้าป่าต้องรู้จัก บะ  ว่าป่านั้นมี บะกี่แห่ง  ถ้าจะนัดหมายหรือหลงป่าให้หา บะให้เจอแล้วทุกอย่างจะดีเอง              

                 เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเม็กดำ ได้มีโอกาสเรียนคำว่า    บะและ eco zone  ไปพร้อมๆกัน จากนักวิชาการและพ่อใหญ่ดา  ทำให้รู้และเข้าใจว่าสองคำนี้คือสิ่งเดียวกัน

                ณ  วันนี้ที่เม็กดำ พวกเรากำลังออกแบบการเรียนรู้ดังที่ได้ยกตัวอย่างข้างต้น ด้วยความหวังให้ลูกหลานทุกคนมีความรู้เพียงพอที่จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในท้องถิ่น  พวกเรายังต้องการแรงใจ  แรงความคิดจากพันธมิตรทางวิชาการทุกท่าน     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#มหาชีวาลัยอีสาน#โรงเรียนบ้านเม็กดำ

หมายเลขบันทึก: 68915, เขียน: 23 Dec 2006 @ 01:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

   เราชาวเม็กดำได้ริเริ่มทำในสิ่งใหม่ๆ ที่สำคัญตอนนี้ผู้ปฏิบัติงาน (ในบางครั้ง) ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะปฏิบัติการสอนได้ถูกทิศทางหรือเปล่านะคะ  แต่เราก็พร้อมที่จะน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกๆ ส่วน ทุกๆ ท่าน เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไปค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

หากจะเดินทางเข้าเม็กดำ ต้องรู้จัก "บะ" แล้วบะของโรงเรียนเม็กดำอยู่ที่ไหน ช่วยตอบด้วย (จะได้ไม่เดินหลงทาง"