พอดีศึกษาการเลือกฐานข้อมูลมาใช้ในองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่ต้องอ่านและสร้างเอกสาร XML ก็จึงศึกษา MySQL 5, PostgreSQL 8 และ Oracle 10 g

ทุกระบบก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป โดยสรุปแล้ว MySQL 5 จะเด่นในเรื่องของฟรี ใช้ง่าย และเร็ว (แต่คนที่พัฒนา sourceforge บอกว่า ช้ากว่า PostgreSQL แต่หลายแหล่งข้อมูลที่อินเทอร์เน็ตบอกว่าเร็วกว่า) แต่ไม่ค่อยมีความสามารถในการจัดการคำถามที่สลับซับซ้อนและข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก รวมทั้งข้อมูล XML  ซึ่ง MySQL ตอนนี้สนับสนุนแค่ส่งออกข้อมูลออกมาเป็น XML แต่ไม่สามารถแปลงข้อมูล XML ในฐานข้อมูลได้

ส่วน PostgreSQL ก็จะมีจุดเด่นที่ฟรีและมีคุณสมบัติและความสามารถหลายอย่าง เช่นการสนับสนุน subquery (ซึ่ง MySQL 5 ก็สามารถทำ subquery ได้เช่นเดียวกัน)  และ complex joins นอกจากนี้ ยังมีส่วนสนับสนุน XML เช่น XPath queries and XSLT processing over XML valuesส่วนข้อด้อยของ PostgreSQL นั้นใช้ค่อนข้างยากกว่า MySQL   

ส่วน Oracle ก็จะมีจุดเด่นที่มีคุณสมบัติดีและสามารถรองรับข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก และมีส่วนที่สนับสนุนการประมวล XML หลายอย่างที่ดี แต่ข้อด้อยคือแพงและต้องการหน่วยความจำขนาดใหญ่  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

-Oracle 10g vs PostgreSQL 8 vs MySQL 5
http://www.suite101.com/article.cfm/19671/115560
-PostgreSQL Comparisions
http://www.vitavoom.com/postgresql.html
-XML and Databases
http://www.rpbourret.com/index.htm
-MySQL vs. PostgreSQL
http://builder.com.com/5100-6388-1050671.html
-PostgreSQL vs. MySQL
http://www-css.fnal.gov/dsg/external/freeware/pgsql-vs-mysql.html