ภาวะผู้นำเยาวชนที่เทพศิรินทร์พุแค

ภาวะผู้นำเยาวชน
วันที่ 22 ธันวาคมนี้  ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ไปบรรยายเรื่อง ภาวะผู้นำเยาวชน ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ในโครงการ Knowledge Camping ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคมนี้             ศ.ดร.จีระ ได้พูดถึงโครงการ Knowledge Camping ซึ่งเป็นการเรียนนอกกรอบ ให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในชีวิตจริง และให้โจทย์นำไปคิดต่อคือ อนาคตของประเทศในอีก 15 ปีข้างหน้า จะเป็นอย่างไร และอีก 15 ปีข้างหน้า ตัวเราจะเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้กำหนดเป้าหมายของตัวเอง             นอกจากนี้ยังได้พูดถึงภาวะผู้นำที่ควรจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในเด็ก ซึ่งศ.ดร.จีระได้เลือกประเด็นสำคัญมา 6 เรื่องคือ 1.      ไม่เป็นคนรกโลก มีคุณธรรม จริยธรรม 2.      ใฝ่รู้ตลอดเวลา 3.      มีวินัย 4.      ทำงานเป็นทีม 5.      มองอนาคต 6.      มีมารยาทในสังคม รักษาวัฒนธรรมไทยและ workshop สำหรับวันนี้คือ ให้ยกตัวอย่างผู้นำในประเทศไทยที่ชื่นชอบ 2 ท่าน พร้อมเหตุผลว่าทำไมจึงชอบ      ซึ่งทุกกลุ่มได้ชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

      และพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

   ขอเชิญทุกท่านมาร่วมแสดงความเห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระ

คำสำคัญ (Tags)#ภาวะผู้นำเยาวชน

หมายเลขบันทึก: 68858, เขียน: 22 Dec 2006 @ 17:59 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 15:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

นางสาววันชุลี คัมภีระ
IP: xxx.209.42.168
เขียนเมื่อ 
จากการที่ข้าพเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าค่ายในครั้งนี้ สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับมีมากมาย  ขเพเจ้าได้ทราบว่า ผู้นำ ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่อยู่ข้างหน้าเสมอ แต่ผู้นำต้องเป็นผู้ที่รู้จักแก้ไขปัญหา การใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  เลือกทำในสิ่งที่รัก และสนุกกับมันมากกว่าที่จะเดินตามรอยคนอื่น ข้าพเจ้านับ 4 5 6 ต่อจากท่านแม้อาจไม่ดีนัก แต่ข้าพเจ้าจะทำให้ดีที่สุด ขอขอบพระคุณค่ะ
นางสาว สุธาทิพย์ ผาสุขสม
IP: xxx.19.168.223
เขียนเมื่อ 
ในการเรียนรู้เรื่อง ผู้นำเยาวชน เราได้เรียนรู้ ภาวะผู้นำ ว่าในการที่เราจะปฎิบัติตนให้เป็นผู้นำนั้นเราต้องมีความอดทน และศักยภาพในตนเอง ความทะเยอทะยานจะผลัดันเราไปสู่ความเป็นเลิศ การที่เราจะเรียนรู้สิ่งใดนั้น มันไม่สำคัญว่าเราจะต้องเรียนรู้แต่ในตำรา แต่เราสามารถเรียนรู้ และรับรู้จากนอกตำราได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่สามารถบอกสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีที่สุด ดังนั้น การได้เข้าเรียนรู้กับพี่จีระทำให้เราสามารถนำแนวคิด หรือเลือกที่จะปฎิบัติตนตามอย่างพี่จีระ ที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณพี่จีระมากนะคะ ที่นำความรู้มามอบแก่พวกเราชาวเทพศิรินทร์ พุแค ขอบคุณค่ะ
จุฑามาศ วรรณสุข
IP: xxx.113.41.41
เขียนเมื่อ 

คนไทยปัจจุบันชอบ copy ความคิดกันก็จริง แต่ ณ ตอนนี้ พี่จิระได้สอนให้มีความคิดแตกต่างแล้ว พี่จิระสอนให้นับ 4 5 6 แทนที่จะพูดตามว่า 1 2 3 ดิฉันอยากให้เด็กไทยทุกคนเป็นแบบนี้จริงๆ และที่สำคัญพี่จิระสอนให้รู้ว่า ความเป็นผู้นำจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้.....ต้องมีคุณธรรมด้วย จึงจะทำให้ประสบผลสำเร็จสูงสุด

 

นางสาว ศิริพร ราชวงษ์
IP: xxx.129.5.100
เขียนเมื่อ 
สิ่งที่ได้รับจาการเรียนรู้ในครั้งนี้ คือ ความกล้า กล้าในที่นี้คือ กล้าที่จะนำเสนอ ความคิดของตัวเอง กล้าที่จะเป็นผู้นำ ได้แง่คิดในการเปลี่ยนความคิด คิดอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ คิดอย่างไรจึงจะเป็นคนที่มีศักยภาพ ในขณะเดียวกันต้องมีคุณธรรมด้วย ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน คือ ความเป็นเลิศที่ได้มาด้วยความรู้และความดีควบคู่กันไป
นางสาว อัมพร แสนพันธ์
IP: xxx.129.5.100
เขียนเมื่อ 
ผลสืบเนื่องจากการเรียนรู้ กับพี่จีระ ทำให้ดิฉันได้รู้ว่าในการที่เราจะเป็นผู้นำที่ได้นั้นเราต้องมีความมุ่งมั่น และทะเยอทะยาน แต่เราอย่าเพ้อฝัน เราต้องเป็นบุคคลที่มีศักยภาพมากกว่าบุคคลอื่น และการที่เราจะเป็นผู้นำได้เต็มตัวเราต้องสามารถทำให้ผู้อื่นทำตามเราได้ จึงจะเรียกว่าเป็นผู้นำที่ดี
จิราพร แก้วมณี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

การที่เราเป็นมนุษย์ไม่จำเป็นต้องเลียนแบบใครควรคิดอะรัยที่มันแปลกใหม่ใช้แนวทางในการตัดสินใจ