เศรษฐกิจพอเพียง  
DSC_0084.JPG
   

                                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดบรรยายทางวิชาการ  เศรษฐกิจพอเพียง : การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  โดยมี    รศ.ดร.เสรี  พงศ์พิศ     นักวิชาการชื่อดังให้เกียรติเป็นวิทยากร  

DSC_0061.JPG               DSC_0090.JPG 

ซึ่งการบรรยายดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากหน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปจากจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีผู้เข้าฟังเต็มหอประชุม  รวมทั้งถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านสถานีวิทยุ  สวท.กำแพงเพชร    เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2549    หอประชุมใหญ่

............................................................

 
DSC_0073.JPG