ข้อสอบ take home กฎหมายธุรกิจ

  ติดต่อ

  ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เราในการทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรทำอย่างไร  

         ภัยที่เกิดขึ้นแล้ว ถ้าเป็นนักธุรกิจควรทำอย่างไร

       ภัยที่จะกล่าวถึงนี้เป็นแค่หัวข้อบางส่วนของการทำธุรกิจ คือการที่ลูกหนี้ไม่จ่ายชำระหนี้คืนเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด แล้วจะทำอย่างไรกับลูกหนี้ ก็อย่างจะแบ่งแยกออกไปได้หลายกรณี ดังเช่น

1.       ถ้ากรณีลูกหนี้มาเจรจาเพื่อขอผ่อนผัน เราอาจยืดการผ่อนชำระหนี้ให้ได้ แต่ต้องชำระในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเข้ามาก่อน จะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรในการขอผ่อนผันชำระหนี้แต่ละงวด ๆ ไป ทั้งนี้ลูกหนี้ต้องตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญา ของทางเราด้วย

2.       ถ้าในกรณีที่ลูกหนี้ไม่มาเจรจา เราจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกับลูกหนี้ต่อไป  

สิ่งที่เจ้าหนี้ต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ตัวอย่างเช่น

1.       ทำหนังสือสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี

2.       กันสำรองหนี้สูญไว้ในงบบัญชี   การที่เราทำธุรกิจนั้น

สิ่งสำคัญในการทำธุรกรรมไม่ว่าจะกับลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ คือ สัญญา การตกลงกันไม่ว่าจะมีการตกลงโดยวาจา หรือ ลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่กรณี 2 ฝ่ายเพื่อมุ่งผูกนิติสัมพันธ์อันก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกัน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น กับธุรกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ของกฎหมายธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 68846, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 15:25:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #final

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)