JJ2021V1_1 สวัสดีปีใหม่ ห่างไกล โคไล่ ขวิด

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีปีใหม่ 2021

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ขอให้ชาว G2K ผู้ Give and Grow เติบโต ห่างไกล จาก โคไล่ขวิด และ มีความสุข ตลอดปี

สุขี สุขี

มีเรื่องราวดีดี ถอดบทเรียน มาเล่าสู่กันฟัง

JJ2021 รวมพลังสร้างสรรค์ พัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)