คาถากาสลัก/เรียนเก่ง

ใครที่อยากเรียนเก่งต้องเสกคาถากาสลักทั้ง ๔ คำ

วันละ ๗ คาบเป็นอย่างน้อยและถอดระหัสนำมา

ปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยดังนี้

( จะ ) หลีกเลี่ยงคนเกเรไม่ชอบเรียนหนังสือ

และชอบหนีโรงเรียนเป็นประจำ

( ภะ ) คบหาคนเรียนเก่งหรือตั้งใจเรียน

มั่นเข้าพบครูบาอาจารย์

( กะ ) ฝึกสมาธิขยันอ่านหนังสือทำการบ้าน

และทำงานที่ครูสั่งมา

( สะ ) สอบได้คะแนนดีแล้วอย่าประมาท

ต้องขยันศึกษาเล่าเรียนเสมอต้นเสมอปลาย

___________________________________

Facebook​ คติธรรม วาทะธรรม พระพรหมบัณฑิต

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ วันเด็กแห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนวัยเรียนรู้ความเห็น (0)