นับเป็นความโชคดีที่ได้มาเรียนรู้ว่าองค์กรอื่นเค้าทำงานกันอย่างไร ทำไมจึงประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร

การที่องค์กรจะสำเร็จได้นั้นมิได้ขึ้นอยู่กับว่าหัวหน้างานเก่งเหมือนเทพเจ้า ลอยอยู่บนฟ้าแล้วงานจะเหนือกว่าใครๆ แต่สิ่งสำคัญของการประสบความสำเร็จในงานนั้นอยู่ที่การให้ความสำคัญกับคนที่ร่วมงาน