- วิธีปฏิบัติกับเท้าให้แข็งแรง เขย่งปลายเท้าให้เท้ารับน้ำหนักตัวไว้ทั้งหมด แล้วค่อยๆวางส้นเท้าลงบนพื้นอย่างช้าๆ ทำ 10 ครั้ง

- ใช้นิ้วคีบดินสอหรือผ้าขึ้นจากพื้น เกร็งปลายนิ้วเท้าให้เหยียดตรงแล้ววาดเป็นวงกลมเล็กๆในอากาศ ทำให้ได้ 150 เป็นอย่างน้อย