ออกกำลังกระดูกปลายเท้า และถีบปลายเท้าลง นั่งห้อยขาที่ขอบเตียงหรือโต๊ะ กระดกปลายเท้าขึ้นพร้อมงอ หงายฝ่าเท้านิ้วเท้าขึ้น ถีบปลายเท้าลงพร้อมกับเหยียดนิ้วเท้าขึ้น นั่งห้อยเท้าให้สัมผัสพื้น พยายามใช้นิ้วเท้าจับวัตถุกลมๆ หรือจับผ้าเข้ามารวมกัน แล้วพยายามคลี่ผ้าออกโดยใช้นิ้วเท้า