เราฝ่าฟันผ่านคืนวันด้วยเหตุผล
ระหว่างเราสองคนไม่หวือหวา
ไม่มีงอนให้ง้อต่อบางครา
แต่คือความศรัทธาห่วงหากัน
ทุกคืนวันที่ผันผ่านคือหนักแน่น
ไม่มีสิ่งคลอนแคลนต่างคงมั่น
ต่างมั่นใจจะก้าวไปในคืนวัน
ให้เกียรติเชื่อใจกันที่ต่างมี

เกยูร - แต่ง