การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และผังเครือญาติในระบบฐานข้อมูลของสถานีอนามัย

  ติดต่อ

คำนึง แก้วเวียงเดช
สถานีอนามัยทับสอ จังหวัดสกลนคร

วิธีการศึกษา
- ศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งในด้านการได้มาซึ่งข้อมูลและการจัดการกับข้อมูล รวมถึงศึกษาโปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เช่น MapInfo, Arc View, AutoCad เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบการพัฒนาโปรแกรม จากนั้นดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งสามารถอ้างอิงข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ และพัฒนาส่วนของผังเครือญาติให้สามารถแสดงเป็นแผงผังได้ โดยอาศัยข้อมูลที่บันทึกลงในฐานข้อมูลที่มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

ผลการศึกษา
- จากการทดลองนำเข้าข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์แฃะข้อมูลพื้นฐานจาก Family Folder สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เข้ากับข้อมูลพื้นฐานซึ่งเป็นข้อมูลเชิงเฉพาะ (attribute data) ได้ ทำให้เกิดประโยชน์หลากหลายในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะด้านโดยการทำ Mapping ในส่วนของผังเครือญาติ สามารถแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ทันที โดยจะมีการปรับปรุงแผนผังเครือญาติตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 68795, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-05 09:17:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)