ปล่อยวาง เย็บหมอน "สำรวมหลับสนิท"

ผมได้ความใจเย็นและคัดลายมือสวยจากคุณพ่อ ผมได้ความใจดีและเขียนหนังสือเก่งจากคุณแม่

กราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณแห่งการเป็นต้นแบบของผู้ให้ "ความรักความเข้าใจและความรู้ดูสติ" แก่ลูกตลอดมาและตลอดไป ขอบคุณเอกกฤดิเพื่อนรักที่สนับสนุนใยยางพาราทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์นำภูมิปัญญาของคุณยายสำรวมกับคุณตาสนิทด้วยความกตัญญูกติเวฑิตาคุณ...จึงได้หมอนสำรวมหลับสนิท ฝีมือคุณแม่ดีต่อใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (3)

-สวัสดีครับพี่หมอ-น่ารักมากๆครับ-บันทึกนี้สั้นๆ แต่น่าประทับใจครับ-ด้วยความระลึกถึงครับ

กำลังหาหมอนดีดีสักใบค่ะ

พอดีผมอยากได้หมอนเน่าและตุ๊กตาเน่าของผมกลับคืนมาครับ