ชื่นชม จุฬาฯ ริเริ่มใช้วิชาการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ชื่นชม จุฬาฯ ริเริ่มใช้วิชาการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ข่าว จุฬาเปิดสอนวิชา เสรีภาพในการชุมนุมกับกฎหมาย (๑)    ทำให้ผมมองเห็นช่องทางที่ฝ่ายวิชาการจะเข้าร่วมแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้    ผมขอเสนอให้จัดหลักสูตรระยะสั้นภาคประชาชนเพิ่มขึ้นด้วย  

วิจารณ์ พานิช

๓๐ พ.ย. ๖๓

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)