2020-11-29 ศัพท์ น่าสับสน ชุด P – Plug-in & plugin

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision M-Q

2020-11-29

ศัพท์ น่าสับสน ชุด P – Plug-in & plugin

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Plug-in = ‘PLUHG-in’

Common Errors In English Usage Dictionary

Plugin

That thing on the end of an electrical cord is a plug,

which goes into the socket ofthe wall outlet.

No such one-word spelling in English vocabulary,

only as two separate words; plug-in.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Q Rev 201102ความเห็น (0)