2020-11-29 ศัพท์ น่าสับสน ชุด P – Plentiful & plenteous

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2020-11-29ศัพท์ น่าสับสน ชุด P – Plentiful & plenteousแนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยคDictionary.comออกเสียง Plentiful = ‘PLEN-ti-fuhl’ออกเสียง plenteous =’PLEN-tee-uhs’

Dictionary.comSYNONYM STUDY FOR PLENTIFULPlentiful, ample, abundant, bountiful describe a more than adequate supply of something. Plentiful suggests an over-adequate quantity: a plentiful supply.

Ample suggests a more than adequate quality as well: to give ample praise.

Abundant implies a greater degree of plenty, and bountiful a still more ample quality as well: an abundant, even a bountiful, harvest.

Merriam-Webster DictionaryChoose the Right Synonym for plentifulPLENTIFUL, AMPLE, ABUNDANT, COPIOUS mean more than sufficient without being excessive.

PLENTIFUL implies a great or rich supply.
peaches are plentiful this summer

AMPLE implies a generous sufficiency to satisfy a particular requirement. ample food to last the winter

ABUNDANT suggests an even greater or richer supply than does PLENTIFUL.
streams abundant with fish

COPIOUS stresses largeness of supply rather than fullness or richness. copious examples of bureaucratic waste

Dictionary of Problem Words and ExpressionPlentiful & plenteous

These adjectives, derived alike from a Latin word meaning “full,” are interchangeable.

Each refers to an over adequate quantity, an abundant amount:“The supply of food was plentiful (or plenteous)

Plentiful is usually preferable to plenteous because it is less “literary” and therefore more easily understood.

Other words that could be used in this context include copious, ample, and profuse.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Q Rev 201102ความเห็น (0)