ต่อไปเป็นหนังสือเกี่ยวกับความลึกลับชื่อเรื่องว่า พีระมิด ความลับที่ถูกเปิดเผย เรื่องนี้เกี่ยวกับ

ความลับที่ถูกเปิดเผยของพีระมิด เรื่องนี้มีอยู่สามภาค ภาคหนึ่งชื่อว่า พีระมิด ภาคสองชื่อฟิสิกส์

ภาคสาม ความลับของพีระมิด คือ ฟิสิกส์ขั้นสูง และภาคผนวกเรื่องนี้มีตั้งแต่ กำเนิดพีระมิดแดนไอยคุปต์

จนถึง พิสูจน์การอินทิกรัลรูปทั่วไปที่ค่าคงที่ใดๆ เล่มนี้ถ้าเราอ่านเราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการสร้างพีระมิดทุกอย่าง