ผู้ประสานงานวิจัยมือใหม่ : (8) กำหนดการของกิจกรรมในครั้งต่อไป

กำหนดการทั้งหมดนี้ผมร่างขึ้นมาเป็นตุ๊กตาครับ อยากฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกท่านทุกภาคีที่เกี่ยวข้องครับ

         ภารกิจหลักที่ผู้ประสานงานมือใหม่จะต้องทำในรอบปีแรกนี้คือ จัดการประชุมให้ทุกภาคีได้มีส่วนร่วมในการหาโจทย์วิจัยอย่างน้อย 6 areas (จังหวัด) และร่วมกันพัฒนาชุดโครงการให้ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนอย่างน้อย 4 โครงการ รวมทั้งต้องติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการอนุมัติอีกด้วย

         กำหนดการครั้งต่อไปของกิจกรรมใน “ABC เหนือล่าง สกว. เท่าที่กำหนดได้แล้ว มีดังนี้

1. พิษณุโลก (อ้อย --> พลังงานทดแทน) (เป็นเรื่องสืบเนื่อง)

         1. บ่ายพฤหัสบดีที่ 11 ม.ค. 50 จะเป็นการประชุมเฉพาะนักวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้นร่วมกัน และเป็นการช่วยกันเตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่ทุกภาคีในครั้งต่อไป

         2. เต็มวัน อังคารที่ 6 ก.พ. 50 ประชุมใหญ่ทุกภาคีเพื่อร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัย โดยที่ในช่วงเช้าจะแยกกันพิจารณาในแต่ละด้าน แล้วนำมานำเสนอเพื่อพิจารณาร่วมกันอีกครั้งในช่วงบ่าย และช่วยกันเขียนโครงการวิจัย (ฉบับร่าง)

2. สุโขทัย (วัฒนธรรม-การศึกษา-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) (เป็นเรื่องสืบเนื่อง)

         ใช้เวลา 2 วันเต็มติดกัน คือ

         1. พฤหัสบดีที่ 25 ม.ค. 50 ประชุมใหญ่แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคี เพื่อร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัย โดยแยกพิจารณาเป็น 3 ทีม วัฒนธรรม-การศึกษา-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

         2. ศุกร์ที่ 26 ม.ค. 50 เป็นการนำผลในข้อ 1 มานำเสนอและพิจารณาร่วมกัน แล้วช่วยกันเขียนโครงการวิจัย (ฉบับร่าง)

3. ลำปาง (สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด) (เป็นเรื่องสืบเนื่อง)

         1. เต็มวัน พฤหัสบดี ที่ 22 ก.พ. 50 เป็นการประชุมใหญ่ทุกภาคีเพื่อร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัย และช่วยกันเขียนโครงการวิจัย (ฉบับร่าง)

4. พิจิตร (เป็นการประชุมครั้งแรก)

         ใช้เวลา 2 วันเต็มติดกัน คือ

         1. เต็มวัน พฤหัสบดีที่ 1 มี.ค. 50 ประชุมใหญ่ทุกภาคี เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการวิจัย รับฟังปัญหาและความต้องการของจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะเป็นเรื่อง “ข้าว” และ “เกษตรปลอดสารพิษ” เป็นหลัก

         2. เต็มวัน ศุกร์ที่ 2 มี.ค. 50 สืบเนื่องจากข้อ 1 เพื่อช่วยกันกำหนดโจทย์วิจัยและเขียนโครงการวิจัย (ฉบับร่าง)

5. กำแพงเพชร (ปัญหาเยาวชน) (สืบเนื่อง)

         1. เต็มวัน พฤหัสบดี ที่ 8 มี.ค. 50 เป็นการประชุมใหญ่ทุกภาคี เพื่อร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัย และช่วยกันเขียนโครงการวิจัย (ฉบับร่าง)

6. เพชรบูรณ์ (เป็นการประชุมครั้งแรก)

         ใช้เวลา 2 วันเต็มติดกัน คือ

         1. เต็มวัน พฤหัสบดีที่ 22 มี.ค. 50 ประชุมใหญ่ทุกภาคี เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการวิจัย รับฟังปัญหาและความต้องการของจังหวัด

         2. เต็มวัน ศุกร์ที่ 23 มี.ค. 50 สืบเนื่องจากข้อ 1 เพื่อช่วยกันกำหนดโจทย์วิจัยและเขียนโครงการวิจัย (ฉบับร่าง)

7. อุตรดิตถ์ (ฟื้นฟูอาชีพและสุขภาพ) (สืบเนื่อง)

         1. เต็มวัน พฤหัสบดี ที่ 29 มี.ค. 50 เป็นการประชุมใหญ่ทุกภาคี เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยในเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่างที่กำลังจะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสุขภาพและอาชีพของพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์โคลนถล่ม ได้พบกับ users เพื่อช่วยกันปรับโครงการให้ตรงกับความต้องการอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเริ่มลงมือทำวิจัยจริง เป็นชุดโครงการที่ประกอบด้วยโครงการย่อย ๆ ประมาณ 30 โครงการ งบประมาณประจำปี 2550 ประมาณ 6-7 ล้านบาทจาก สกอ. 

         พร้อม ๆ กันนี้ก็เพื่อเป็นการร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัย และช่วยกันเขียนโครงการวิจัย (ฉบับร่าง) เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งด้วย

8. นครสวรรค์ (เป็นการประชุมครั้งแรก)

         1. เต็มวันศุกร์ที่ 20 เม.ย. 50

9. ตาก (เป็นการประชุมครั้งแรก)

         1. เต็มวันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 50

10. อุทัยธานี (เป็นการประชุมครั้งแรก)

         1. เต็มวันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 50     

         โดยสรุปในภาพรวมแล้วก่อนสิ้นเดือน พ.ค. 50 จะมีการประชุมใหญ่ทุกภาคีรวม 10 areas (จังหวัด) แต่ละ areas จะมีโครงการวิจัย (ฉบับร่าง) สำหรับดำเนินการคัดเลือกเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนต่อไป ซึ่งน่าจะมีอย่างน้อย 4 โครงการที่จะได้รับทุนสนับสนุน

         กำหนดการทั้งหมดนี้ผมร่างขึ้นมาเป็นตุ๊กตาครับ อยากฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกท่านทุกภาคีที่เกี่ยวข้องครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#การบริหารงานวิจัย#เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง#ภาคเหนือตอนล่าง#นเรศวรวิจัย#สกอ.#สกว.#abc#ผู้ประสานงานวิจัย

หมายเลขบันทึก: 68583, เขียน: 21 Dec 2006 @ 11:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

          ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้

ท่านอาจารย์วิบูลย์
(ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ของ มน.)
และครอบครัว
ตลอดจนบุคลากรของหน่วยประกันคุณภาพ
และ IRDA ทุกๆ ท่าน

ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย

และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

 

  • ขออนุญาตมารับพรจากอาจารย์มาลินีเป็นคนแรกนะคะ
  • ขออำนาจแห่งความดีที่อาจารย์ได้กระทำส่งผลให้อาจารย์ได้รับพรทุกประการที่อาจารย์มอบให้กับเราเหมือนกันนะคะ

    ด้วยความเคารพและระลึกถึงเสมอค่ะ