วันนี้ผมกำลังทำงาน เกิดความคิด( Thinking)ที่ออกแนวไม่เหมือนใครอีกแล้ว  ปกติแล้วการจัดการความรู้ปกติจะประกอบด้วย คุณอำนวย คุณเอื้อ  คุณกิจ    ผมเลยลองคิดใหม่ว่า การจัดการความรู้น่าจะประกอบไปด้วย คุณการ คุณจัด คุณความ และรู้   ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะทำให้การจัดการความรู้ในองค์กรประสบความสำเร็จ ซึ่งทุกคนจะมีหน้าที่ต่างกันแต่ทำงานร่วมกัน คอยช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยบุคลากรแต่ละท่านทำหน้าที่ดังนี้

        1.  คุณการ  มีหน้าที่คอยจัดการให้การจัดการความรู้ ภายในองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งรวมถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

        2. คุณจัด มีหน้าที่จัดการความรู้เหมือนหัวหน้าหลักในจัดการความรู้ภายในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ คอยจัดการ ปัญหา แก้ไขข้อบกพร่องให้ล่วงด้วยดี

        3. คุณความ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แต่ละฝ่ายภายในองค์กรทำงานอย่างสบายใจและคอยประสานให้บุคลากรแต่ฝ่ายทำงานร่วมอย่างราบรื่น

        4.  คุณรู้  ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าหาความรู้จากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารใหม่ให้กับบุคลากรภายในองค์กรคือ คุณการ คุณความ คุณจัด และภายนอกองค์กรเพื่อการดำเนินการจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จและทันเหตุการณ์ปัจจุบัน

จะเห็นได้ว่าการจัดการความรู้ต้องประกอบด้วยกลุ่มบุคลากรเหล่านี้เพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กรประสบผลสำเร็จ

ทองสง่า  ผ่องแผ้ว

21 ธ.ค. 2549